Blog

U nama U magli sjećanja u gubitku zaborava U jedinom zagrljaju unutar kojeg sam Ja U osjećajima svega u dubinama nas U slikama koje lete u riječima koje...

Zaborav u snu Utonula u san, Utonula u zaborav U ponovnom zatvaranju… Tek poluotvorenh očiju - Puštam se U priznanju da sam sanjala Ovaj životni vijek Dok sam...

Zamka gubitka identiteta u duhovnosti Sve je jedno. Temeljna istina. Unutar duhovnosti je ta rečenica iskazana lakoćom i nekada se prihvati na način...

Život počinje… (dio iz knjige ''Otkriće Sebe… početak Života'') Nisam znala da jesam, jer nisam znala. Sada osjećam i osjećaj je da...

Otpuštanje (spuštanje) Tonući u bezdan Ne opirući se niti jednom valu Koji me pokriva Osjećajući samo blagost vode koja me okružuje Tonem bez imalo želje za...