Buddha i odjeljivost

Buddha i odjeljivost

VELIKA ISTINA…

Nasuprotno svim onim pred i modernim izrekama o tišini, šutnji, samoći, tajnovitosti i kao to vodi ka duhovnosti..

Uzmimo samo temeljnu istinu da smo svi jedno i da se duhovnost bazira na ljudima i odnosima, pa što je onda logično?
……

Dodat ću još nešto:
‘Kada se dvoje ili više vas skupi u moje ime….”
I opet nisam uočila otok, ovaj samostalnu jedinku odvojenu od svih.
……

I pitala me jedna osoba: ”Znaš koja je najgora kazna u zatvoru?”…. Nije li samica.
……

Danas za razmisliti zašto tražimo mir izvana (nije li to jer ga ne znamo naći iznutra)? Zašto se odjeljujemo od ljudi unutar ‘duhovnog puta’, a osnova je da smo neodjeljivi. Ako ne znamo sa drugima kako ćemo sa sobom (ako smo svi jedno)?
Kako mislimo da smo ikada sami ako smo spojeni sa svime? To je opet neki dio priče gdje se stavlja u iluziju da je netko super kada je ‘kao’ sam i vibrira u izmišljenom uvjerenju samoće.
Zašto se dijele s drugima nesretne stvari, a sreća skriva? Zašto se šuti i ne dijeli znanje? Zašto se ne izgovara… dok nije kasno?…

SVE ŠTO DIJELIMO SE MNOŽI

Maya