Biljka Ljubavi

Biljka Ljubavi

Biljka Ljubavi

Ako sam ja Tvoja Laž
onda ostani u Istini

Ako sam ja tvoji Okovi
onda ostani u Slobodi

Ako sam ja u našem Srcu
onda ti ga poklanjam

Ako sam ja bila Tajna
onda me sakrij i od sebe

Ako sam ja bila Nijekanje
onda me Zaniječi

I iako sam progovorila
kroz sve dimenzije postojanja
skidajući sve okove, maske, poveze…
sve neizgovorene riječi koje sam se vratila tamo izgovoriti…
sve boli iz njih koje sam propustila za Nas…
Istrčala iz svih tama gdje sam bila skrivena cjeloživotno
– kako bi te dočekala….

Neka sam…
Ljubav nikada nije pogrešna…
Plod ljubavi nikada nije greška…
Sve istine spojene kroz dimenzije laži daju ti…
Mogućnost koju si htio…

Dar Nama, Ljubavi…
Neka kuca u Tebi
– jer vječnost sada počinje
– a ja, sa osmjehom i sjećanjem ostati ću u Sjeni
Kao Žena koja zna, ona koja je sišla
… ona koja će sebe ovdje rasuti među Ženama
– kako bi posadila sjeme Biljke Ljubavi

Maya