U Bojama

U Bojama

U Bojama

Uočivši sve
– zastala sam
Osvjetljujući svaki dio
shvatila sam da osvjetljujem – Sebe

Cijeli svijet oko mene dobio je boje
koje sam gledala cijeli život
Ovoga puta pretvarajući se u zasluženu dugu
– priznatu, čineći beskrajni niz svih istina,
svih vremena, kroz sve što sam prolazila
Igrajući se, probijajući se
po dijelovima priče mog života
Ne sagledavajući cjelinu
izlazeći van tek tada sam vidjela sve boje
– koje su svijetlile svakim korakom
i stvarale sedefasti odsjaj na cijelom putu
Svakim novim misleći da nema ničeg ispred
– ne okrećući se, sjela sam na kraju puta
I uočila da je uvijek bilo sve

Maya

( Zbirka ”Izlazak… i Žena”)