U otkucaju srca

U otkucaju srca

U otkucaju srca

U gubitku pojma vremena
Sjedim izgubljena u osjećajima
I kroz smiješak uočavam
Da sam se tek sada našla

Osjećajući ljubav
koje sam se sjećala u obrisu
U svakom otkucaju srca
Koje sam vjekovima čuvala
Kako bi te prepoznalo

Ono najvrijednije sam sakrila
Od svijeta i sebe u zaboravu
Čekajući svoju izvornost
Koja je kucala u tebi

Jedino u potpunoj predaji
I povjerenju prema samoj sebi
Shvatila sam da se predajem tebi
Dajući jedino sto imamo
Jedno drugome

Utopljeni u spoju
U neimanju sebe
U potpunom imanju nas

Postojimo u vječnosti
Kroz samo saznanje postojanja
U ništavilu svega
Priznajemo ….

Nas u Iluziji
samim tim činom ju razotkrivajući
u cjelini sveukupne Stvarnosti

Maya