Pokušaj Podvala

Pokušaj Podvala

Pokušaj Podvala

Cjeloživotno gledam kako me varaju
nesvjesno svjesno podmeću sebi i meni
Laž koju zovu Ljubav…

I plačem noćima, smijem se danima
Čekajući promjenu ili prihvaćanje
onoga što jesmo

U odlasku od svakoga
tko je u pokušaju skrivanja
zanijekao i sebe i mene

Ne znajući da ja znam…

I u odlasku
okrećem se Ljubavi – koju poznam
Nalazeći uvijek utjehu u saznanju
I kroz traženje dižem sjećanja
Na njega koji mi je tvorio štit
ili je to samo podsjetnik
I na njega koji ga je zamijenio
kada sam prvi komad odlomila
da bi me iz daljine pazio

U šutnji
zapečaćenoj prema svijetu
U pokušaju izgovaranja istine
jer ona je najkompliciranija
za prihvatiti

Prvi put u zahvali
Prvi put u izgovoru
onoga što je Ljubav

Možda još ne smijem
a možda smo sada spremni

Znati da je Ljubav
uvijek obostrana, vječna….
No ne i spuštena na tjelesnu razinu…..
Sve dok nema spremnosti
Totalne predaje….
Nas oboje..

Možda smo to ipak mi?
A možda smo samo prvo i zadnje iskustvo
kroz vjeru na drugoj strani….

Maya